Nová predajňa

Viete o vhodnom mieste, na ktorom chýba predajňa s kvalitným kváskovým pečivom?